Del filmen og vis at du bryr deg!

Én av fem døtre i Norge er blitt utsatt for vold av en partner. Døtre i alle aldre, i alle land og i alle samfunnslag er i risikosonen. Alle kan gjøre noe, og som far har du et spesielt ansvar og en helt spesiell mulighet for å unngå at din datter blir utsatt for vold.

Del filmen med andre fedre!

Finn Bjelke og Alex Rosén om papparollen
Finn Bjelke
Finn Bjelke: Om papparollen

Forfatter av boken «Pappa for første gang»


Hva legger du i papparollen?

Jeg tror det viktigste man kan gjøre er å ha liten munn og store ører. Det er viktig å høre på jentene hva de sier - og ikke minst hva de IKKE sier.
Råd, vink og formaninger skal man dele ut med teskje, men la dem få vite at du alltid er rett bak dem, både for å støtte og for å ta dem imot når de, før eller senere, faller.

Hva gjør du for å beskytte datteren din i dag?

Svare på spørsmål. Få henne til å stille spørsmål ved noen av situasjonene hun har opplevd. Fortelle henne at man hverken blir smartere, penere eller morsommere når man drikker seg sveiseblind. Og ikke minst: fortelle om alle feilene jeg gjorde da jeg var på hennes alder. Forhåpentligvis holder det.

Hva tenker du om at 1 av 5 kvinner i Norge blir utsatt for vold i et parforhold i løpet av livet og at 1 av 10 kvinner i Norge er blitt voldtatt? Hvordan angår dette deg?

Jeg tenker ikke noe om det. Jeg konstaterer at det er totalt uakseptabelt at det er slik. Vold er mangel på vokabular og problematikken bør inn i skolen som eget fag. Hvis vi fra barnsben av blir innprentet at vold ikke løser noe som helst og hvis ungene får inn dette som en refleks, så vil det kanskje bli en bedring. Her må vi fedre også gå aktivt inn og være svært tydelige på at det ikke på noen som helst måte er holdbart. At det faktisk er 1 av 10 kvinner som er voldtatt viser bare hvor mange ynkelige "menn" som finnes. Forvokste og bortskjemte unger som ikke har lært å takle et nei. Det angår meg for jeg er også en del av samfunnet.

Har du opplevd situasjoner med gutta hvor du føler at det har gått over en grense på bekostning av jenter/kvinner? (Dette kan være alt fra en vits til en faktisk voldshendelse.)

Ja, det har jeg selvfølgelig/dessverre opplevd. Aldri vold, men utallige dårlige vitser og jugehistorier om jenter som er tuftet på egen seksuell usikkerhet og trangen til tøffe seg. Ikke mine største øyeblikk. Jeg må si det. Heldigvis noen år siden nå.

Alex Rosén
Alex Rosén: Det handler om respekt!

Forfatter av boken «Tøff pappa»


Høsten 2012 ga Alex Rosén ut boken «Tøff pappa». Da hadde han brukt utallige timer på å tenke på forholdet til sin egen far, sitt eget ansvar som pappa til sønnene Nicolai og Thomas, og ikke minst hvilke verdier han selv vil føre videre.

Hva legger du i papparollen?

Jeg tenker at en av mine viktigste oppgaver som pappa er å vise respekt og omsorg. Det handler om å forstå at det er konsekvenser i forhold til hva man gjør, og spesielt overfor andre. Sønnene mine må lære hvor grensen går. Men - det aller viktigste er nok omsorg. Vi må være snille med hverandre og vi må vise omsorg. Alltid!
Om vi ikke setter foten ned og forklarer barna våre tydelig hva som er greit eller ikke, hvordan vil de da bli som voksne? Det er en av våre viktigste oppgaver som foreldre, selv om det er ganske vanskelig innimellom...

Hva gjør du for at sønnene dine skal lære respekt overfor jenter?

Faren min var alltid utrolig flink til å skryte og han skrøt aller mest av mamma. Vi hadde til og med en egen mamma-dag. Den dagen var nesten hver eneste dag nettopp fordi han mente hun fortjente det. Pappa sa alltid at kvinner er utrolig sterke, men vi må stille opp og passe på dem, vi må sørge for at de er trygge og har det bra. Den holdningen vil jeg videreføre til mine egne sønner.

Hva tenker du om at 1 av 5 kvinner i Norge blir utsatt for vold i et parforhold i løpet av livet? Eller at 1 av 10 kvinner i Norge er blitt voldtatt?

Det er et utrolig høyt tall. Det er skremmende! Man tenker ikke at det er i Norge for det er jo noe vi ikke ser liksom. Jeg vet ikke om noen rundt meg, men det er jo klart at det må det være. Det går jo ikke an å ikke si noe. Vi må tørre å bry oss!

Hva mener du at du kan gjøre for å avverge at noe av dette skjer med din fremtidige potensielle svigerdatter?

Jeg tror på trygghet – at trygghet gjør sønnene mine til ansvarsfulle og greie gutter sammen med omsorg og respekt overfor andre. Om de ikke opplever trygghet hjemme så tror jeg at det fort kan bære galt av sted. Det er jeg og samboeren min som legger grunnlaget for det her og nå. Hver dag! Det er et ganske stort ansvar!

Har fedre et spesielt ansvar for å være et god forbilde for sine sønner?

Det er mye energi i to gutter på åtte og ni, og det er liten tvil om at det kan gå heftig for seg hjemme hos oss. Jeg må lære guttene mine hvordan de skal bruke krefter og energi slik at de ikke bruker det på en måte som kan bli negativ for dem selv eller andre. Men - det er hvordan jeg oppfører meg daglig som er viktig – jeg er jo deres forbilde!

Har du noen gang opplevd eller observert at vold eller overgrep mot kvinner/jenter er blitt framstilt som akseptabelt? (Dette kan være alt fra en vits til en faktisk voldshendelse)

Jeg var ikke gammel da jeg så en fyllik banke opp kjæresten sin rett innenfor porten på Frognerparken. Jeg stresset veldig med å få inngangsbilletten min fort slik at jeg kunne slippe inn og forsvare kvinnen. Det var helt forferdelig å se på. Og jeg rakk det. Det vil si, jeg gikk i mellom slik at han ikke fikk slått mer der og da...

Hva tenker du er det viktigste en far kan gjøre for å forhindre vold mot kvinner?

Jeg ville nok ha sagt noe i dag om jeg hørte noen rundt meg bruke ord som hore eller fitte. Spesielt om sønnene mine var der, men jeg kan ikke komme på noen situasjoner hvor det har skjedd. For å forhindre vold mot kvinner tror jeg at respekt og omsorg er nøkkelordene også her. De må vite hvordan man forholder seg til andre mennesker uansett årsak.

Diskuterer du noen gang disse temaene med andre fedre? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kompisene mine og jeg snakker masse om hvordan vi ønsker å oppdra barna våre. Vi sparrer med hverandre og blir enige om felles grenser. Det gir jo meg en trygghet i rollen som pappa også, for det er ganske krevende av og til.

Lær mer om typer vold
 • Seksuell trakassering

  Bevisst kroppsberøring som ikke er ønsket, eller bruk av støtende skjellsord.

 • Økonomisk vold

  Å bli nektet kontroll over felles eller egne økonomiske ressurser.

 • Sosial vold

  Å begrense kontakten med venner, familie, kolleger og naboer. Sosial isolasjon gjør kvinnen mer avhengig av voldsutøveren.

 • Psykisk vold og trusler

  Latterliggjøring, taushet, avvisning eller ydmykelse, trusler om vold, voldtekt, drap, selvmord eller å stikke av med barna.

 • Fysisk vold

  Dette kan være alt fra slag, spark og lugging til kvelertak, bruk av kniv eller drapsforsøk.

 • Seksuelle overgrep

  Ufrivillig samleie eller andre ufrivillige seksuelle handlinger.

 • Tvangsekteskap

  Unge kvinner og menn nektes retten til å bestemme hvem de gifter seg med.

Fagartikkel
Datter
Fedre, foren eder!

Dersom du skal unngå at din datter blir utsatt for vold, er den viktigste jobben du kan gjøre som far å være et godt forbilde – både for henne og for andre gutter og menn.

Én av fem kvinner i Norge er blitt utsatt for vold av en partner som hun stoler på. Kvinner og jenter i alle samfunnslag, i alle aldre og i alle land er i risikosonen. Enhver kvinne som blir utsatt for vold, er noens datter. Dersom vi skal endre voldsstatistikken må det mer til enn strengere fengselsstraffer – det må være en dyptgående del av den allmenne oppdragelsen og holdningsskapningen. Og nå appellerer vi til pappaene – de ekte mannfolkene.

Ingen kvinnesak

Fordi partnervold og voldtekt i størst grad rammer kvinner, blir det fort ansett som en kvinnesak. Men hvordan skal man få endret dette alvorlige samfunnsproblemet hvis ikke menn engasjerer seg i saken? Og hvordan skal fedre ta del i dette ansvaret?

Det er jo ofte uklare grenser for hvor langt man skal gå for å beskytte datteren sin. Skal man for eksempel be henne kle seg mindre sexy på fest? Hva gjør du hvis datteren din blir kalt hore? Er det viktig å si ifra om man overhører grove vitser om jenter på fotballtrening? Hvordan setter man grenser for hvilken humor som er grei i sosiale settinger med voksne kompiser? Hvordan skal du snakke med datteren din om frykten for at hun havner i en overgrepssituasjon? Og hva er egentlig faresignalene for at hun befinner seg i et voldelig forhold?

Dette er vanskelige spørsmål som det ikke finnes enkle svar på.

Vær et forbilde!

Det viktigste en far kan gjøre, er å være et godt forbilde for sine barn. Det vil si at han behandler barnas mor og enhver annen partner med respekt. Overfor sønnene er det viktig aldri å akseptere nedverdigende kommentarer om jenter og kvinner. Døtrene trenger å høre en far si at hun aldri skal finne seg i å være med en gutt eller mann som behandler henne dårlig eller gjør henne vondt.

Det høres jo ganske enkelt ut, men i praksis er det så mange feller. Man er sliten, man er sulten, barna er kanskje gretne, og de synes dessuten det er pinlig å snakke om så alvorlige ting. Så du utsetter det og håper det går bra.

Men vi vil si deg noe viktig: Hvis du som pappa tar tak i disse tingene både innen familien og med andre menn, gjør du noe svært viktig. Du redder liv.

Har du behov for hjelp?

Har du opplevd eller er noen du kjenner blitt utsatt for vold?

Både menn og kvinner kan bli utsatt for vold i nære relasjoner.

Enten du selv blir utsatt for vold eller om du mistenker at noen du kjenner gjør det, kontakt ditt lokale krisesenter eller ditt nærmeste overgrepsmottak.

Hvis du selv slår eller mishandler:

På verdensbasis blir én av tre kvinner utsatt for vold. Dette er et globalt problem som hvert år engasjerer tusenvis av mennesker i over 150 land gjennom den internasjonale «16 Days of Activism»-kampanjen. De 16 dagene starter på Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner 25. november, og avsluttes på Den internasjonale menneskerettighetsdagen 10. desember.

Målet er å opplyse om omfanget av vold mot kvinner, utfordre politikk og praksis som gjør kvinner mer utsatt for voldshandlinger, og oppfordre til mer omfattende forebyggingsarbeid.

Vi støtter CAREs «Kjære pappa»-kampanje:
Vold mot kvinner er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Vi menn må stille spørsmål, snakke om problemet og støtte opp under fora hvor dette diskuteres.
- Lucas Seifert, adm. dir. H&M Norge
Menn har best forutsetning til å endre menns holdninger. Det handler ikke bare om en bedre verden for kvinner, men også om å skape en bedre verden for menn.
- Pål Adrian Hellman forbundsleder i Finansforbundet
CARE beskriver vold mot kvinner som et av de mest utbredte bruddene på menneskerettighetene i verden. Vi er stolte av å kunne bidra til å sette en så viktig sak på dagsorden. Vis at du bryr deg!
- Anders Waage, adm. dir. Schjærven Reklamebyrå
Seksuell trakassering og vold mot kvinner hører ikke hjemme verken på eller utenfor idrettsarenaen.
- Trond Søvik, generalsekretær Norges Kampsportforbund